GTSS-D-D系列滚筒输送机

D系列动力滚筒输送机

 

型号:GTSS-D-D系列滚筒输送机 

 

用途:

u 适用于室内环境

u 用于箱式及底面平整的单元货物的运输和积放

 

特点:

u 经济实用,性价比高

u 模组化设计,易装配

u 运行可靠,可正反向输送

u 支腿高度可调节,适用范围大

u 表面静电喷涂,外形美观

 

结构图:

 

功率选型表:

 

标准样式(单位:mm):

 

涂装:

 

若需了解更多详细内容请咨询0510-80252381